Partnerraad

Om de bewoners en de bestaande initiatieven goed te betrekken bij de planvorming is een Partnerraad ingesteld met vertegenwoordiging vanuit de bewoners, instellingen en bedrijven uit Zuidwest. Deze raad vervult de rollen van adviseur en ambassadeur van de Regiodeal. De partnerraad wordt onder andere om advies gevraagd bij de selectie van nieuwe projecten en komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar.

Naast wijkbewoners en een huisarts nemen op dit moment de volgende instellingen en bedrijven deel aan de Partnerraad:  Mooi Welzijn, Staedion, Haag Wonen, Vestia, Wijkplatform Morgenstond, Zuidwest college, 3 basisscholen, Bij Betje, Fonds 1818, Politie, Moerwijk Corporatie, Lijn 1 Moerwijk, Tac ’90, Made in Moerwijk en Haags Sportkwartier.

De partnerraad wordt nog uitgebreid met een aantal relevante partners, zoals zorginstellingen en sleutelfiguren vanuit andere projecten van de Regiodeal.