De Regiodeal

Zuidwest bestaat uit de Haagse wijken Moerwijk, Morgenstond, Vrederust en Bouwlust. Gemeente Den Haag en het Rijk werken samen met deze wijken om de kracht van Zuidwest te versterken.

Een Regiodeal is een samenwerking tussen de gemeente den Haag en het Rijk om de kracht van een regio te versterken. Onze Regiodeal Den Haag Zuidwest richt zich op de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk. Met een inwonersaantal van circa 70.000 inwoners hebben deze vier wijken een omvang van een stad als Gouda.

De opgave

Het gaat niet goed met de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk. Deze wijken in Den Haag Zuidwest hebben te maken met armoede, langdurige werkeloosheid, gezondheidsproblemen en kansarme jongeren die opgroeien in een sociaal zwakke omgeving. Bijna de helft van de bewoners heeft moeite om rond te komen en men voelt zich vaak niet veilig in de buurt. Dat moet nodig veranderen, en daarom investeren het Rijk en de gemeente Den Haag voor 4 jaar in Den Haag Zuidwest.

Ambitie en aanpak

De opgave waar Den Haag Zuidwest voor staat vraagt om een integrale aanpak. Binnen het sociale domein onderscheiden wij hiervoor drie pijlers: gericht op de samenleving, het individu en toeleiding naar werk. Concreet gaat het om: 1. Samenleving en participatie 2. Vitale inwoners 3. Activeren, leren en werken (inclusief wijkeconomie). De pijlers zijn vanwege de integrale aanpak bewust niet scherp afgebakend maar lopen vloeiend in elkaar over. Voor het versterken van de buurt (pijler 1) zijn vitale inwoners nodig (pijler 2). Vitale inwoners hebben meer kans op werk (pijler 3) onder andere in de bouw en energietransitie. Via pijler 3 kunnen we zorgdragen voor het versterken van de buurt (pijler 1).

Investering

In de Regiodeal is afgesproken dat het Rijk € 7,5 miljoen en de gemeente € 10 miljoen bijdraagt voor deze aanpak in Zuidwest.

De Regiodeal heeft een looptijd van 4 jaar en voor Zuidwest is die periode tot en met 2022. Waarbij inmiddels al ruim 30 projecten zijn gestart. Maar voor Zuidwest is het van belang dat er duurzaam in de wijken wordt geïnvesteerd en dat de projecten structurele diensten of plekken worden. Zuidwest moet een gebied worden en vervolgens ook blijven waar je goed kan wonen, recreëren en ondernemen. Dat vraagt meer dan 4 jaar.

Samenwerking tussen alle betrokken partijen is hierbij van essentieel belang, van bewoners tot professionele ondersteuners, van de Rijksoverheid tot de gemeente en van bedrijfsleven tot maatschappelijke organisaties. De insteek is dan ook om het bedrijfsleven te vragen om te participeren in de aanpak en een bijdrage te leveren aan projecten, nu of in de toekomst.

Bekijk het document Regiodeal Den Haag Zuidwest (PDF)

Bekijk het document Regiodeal DHZW Tussenrapportage 1e tranche tot 1 juli 2020